Tanáraink

Thumbnail

Pintérné Bernyó Piroska

intézményvezető, tanulásmódszertan, filozófia 12.b
Thumbnail

Balláné Nemoda Éva

intézményvezető-helyettes-alsó tagozat, tanító
Thumbnail

Szakács Györgyi

intézményvezető-helyettes-felső tagozat, irodalom, magyar nyelv
Thumbnail

Srágliné Molnár Beáta dr

intézményvezető-helyettes - gimnázium, of. 12.b, irodalom, magyar nyelv
Thumbnail

Adorján Noémi

kémia, biológia, of.9.a
Thumbnail

Bakos Marianna

Ének, tanulószoba
Thumbnail

Balláné Krupinszki Anikó

napközi 1.a
Thumbnail

Bányiczkyné Richter Orsolya

of. 11.b, tanító-napközi, biológia
Thumbnail

Barta Vilma

tanító, of. 4.b
Thumbnail

Cséke Nikoletta Zsuzsanna

Angol nyelv, of. 8.b
Thumbnail

Dobosné Nagy Andrea

történelem,hon és népismeret
Thumbnail

dr. Göncziné dr.Skaliczky Tímea

Biológia, fizika, of. 11.a
Thumbnail

dr. Tuba Márta

angol nyelv, irodalom, magyar nyelv
Thumbnail

Erben Márta

gyógypedagógus
Thumbnail

Ernst Attila

testnevelés-német nyelv
Thumbnail

Farkasné Steigerwald Andrea

tanító, of. 1.a
Thumbnail

Furina Mario

olasz nyelv
Thumbnail

Gál Helga

spanyol nyelv, angol nyelv
Thumbnail

Glázer Tamás

történelem, gyermekvédelem, of. 12.a,
Thumbnail

Göbölös Réka

sportelméleti tantárgyak
Hege Adrienn

Hege Adrienn

napközi
Thumbnail

Jakab László

biológia, technika, életvitel és gyakorlati ismeretek
Thumbnail

Jeneiné Sápi Cecília

fejlesztőpedagógus
Thumbnail

Kalteneckerné Sándor Éva

tanító, of.5.b, irodalom, magyar nyelv vizuális kultúra
Thumbnail

Kántás Veronika

gyógytestnevelő
Thumbnail

Kapuvári Emese

német nyelv, vizuális kultúra of. 10.b
Thumbnail

Kissné Utassy Andrea

matematika, informatika, of.9.b
Kőrösfalvi Attila

Kőrösfalvi Attila

testnevelés és sport, DSK
Thumbnail

Kun Pál

fizika, matematika
Maár Zita

Maár Zita

Matematika, fizika, of. 6.b
Thumbnail

Marczinka Diána

napközi 3.b
Metz Norbert

Metz Norbert

informatika, oktatástechnikus, of. 7.a
Thumbnail

Mihályi Zsuzsanna

matematika, of. 12.b
Thumbnail

Molnár Piroska Emese

tanító, of.3.c, gyógypedagógus
Thumbnail

Nagy Istvánné

Tanító, napközi
Thumbnail

Nyoma Tímea

iskolapszichológus
Thumbnail

Örményiné Magyar Irén

Földrajz, testnevelés és sport, természettudomány, of 7.b
Thumbnail

Paulik Jánosné

Tanító, of.3.a
Thumbnail

Pergel Orsolya

tanító, napközi
Thumbnail

Petrik Tímea

Thumbnail

Plagányiné Bakonyi Ágota

angol nyelv, of. 6.a, testnevelés és sport
Thumbnail

Polácska Andrea

of. 8.a, irodalom, magyar nyelv, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Thumbnail

Pothanszky Lilla

gyógypedagógus
Thumbnail

Raksányi Zsuzsanna

tanító, napközi, etika
Thumbnail

Regőcziné Pallagi Katalin

angol nyelv, 5.a of.
Thumbnail

Rojkó Enikő

of. 10.a, magyar-történelem
Thumbnail

Sándor Imola

tanító, of. 1.b
Thumbnail

Serhók György

testnevelés
Thumbnail

Stelczer Józsefné

tanító, 2.c of
Thumbnail

Szabó Mária

napközi
Thumbnail

Szalainé Veres Edina

tanító, of. 3.b
Thumbnail

Szász Éva

matematika
Thumbnail

Szécsi Mátyásné

napközi 4.b
Thumbnail

Szűcs Hajnalka

logopédus, gyógypedagógus
Thumbnail

Takács László

testnevelés és sport, DSK
Thumbnail

Tinkáné Mongyi Judit

tanító, of. 4.a
Thumbnail

Törökné Oláh Anita

tanító, of. 2.a, fejlesztőpedagógus
Thumbnail

Treszka Judit

német nyelv
Thumbnail

Vágó Tímea

tanító, of. 2b.
Thumbnail

Veszprémi Andrea

angol nyelv
Thumbnail

Zsinkó Hajnalka

Történelem, digitális kultúra