Iskolánkról

 

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium bemutatása

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnáziumban 82 éve csengettek be először, akkor még Tusculanumi Általános Iskolaként működött. Azóta szinte csak változásokból áll. Maga az épület számtalanszor átépült, a neve a Tusculanumi Általános Iskolából 5. számú Általános Iskola, Gárdonyi Géza Közösségi Általános Iskola, majd Gárdonyi Géza Általános Iskola, s végül Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium lett.
A „Közoktatási Intézmények beruházásainak támogatása” pályázat és az önkormányzat jóvoltából megvalósult az évek hosszú sora alatt megfogalmazott kívánság, az iskola teljes rekonstrukciója.
Az épület 2008/2009-es tanévben történő felújításával tanulóink a legmodernebb, az évszázad elvárásainak megfelelő körülmények között tanulhatnak. Az új külső a belső tartalom változását is eredményezte, hiszen tanulóinkat könyvtár, informatika és , természettudományi szaktanterem segíti a tanulásban. Az intézmény helyi adottságát maximálisan kihasználva, a Gárdonyi tanuszodában szervezzük meg tanulóink úszásoktatását. Mindent összegezve gyermekeink valóban a 21. századnak megfelelő körülmények között tanulhatnak.
Európai Uniós támogatással a 2009/2010-es tanévben bevezetésre került a kompetencia alapú oktatás, melyben az új tanulásszervezési eljárások, módszerek, projektek teszik változatosabbá a tanórákat.
Az intézmény szerkezete is megváltozott az évtizedek alatt. Először csak alsó tagozatból állt, majd kibővült felső tagozattal, s 2009-től már gimnáziumi tagozat is működik itt.
Az első érettségiző osztály 2014-ben hagyta el iskolánk falait. Azóta is 4,0 feletti az érettségi átlagunk . Diákjaink többek között informatika, pedagógusképző, bölcsészettudományi, orvostudományi, gépészmérnöki, sporttudományi területeken tanulnak tovább.
S a változások tovább folytatódnak. 2017/2018-as tanévben már középiskolai sportosztályt is indítunk, felkarolva, tanulmányaiban segítve azokat a diákokat, akik Érd és a környező települések sportszakosztályainak eredményes sportolói, a hazai sport utánpótlás ígéretes fiataljai.
A sok változás ellenére egy valami nem változott a több évtized alatt - a szellemisége az iskolának. Az itt tanító pedagógusok gyermekszeretete, azok az értékek, melyeket már a 82 évvel ezelőtt itt kezdő két tanító is képviselt. Ez az érték a tudás, az ismeretszerzés igénye. Ilyen érték az egymás tisztelete, a hagyományok megőrzése. Természetesen a módszerek változtak, hiszen az elvárások is mások. De itt mindig átemelődött az elődök öröksége, s ez is hozzájárul ahhoz, hogy egyre sikeresebb iskolánk. Egyre többen szeretnék, ha gyermekük Gárdonyis lenne, jelenleg több mint 800 diák tanul e falak között.
Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnáziumban egy rendkívül innovatív,
gazdag módszertani kultúrával rendelkező nevelőtestület végzi a pedagógiai munkát. A vizsgaeredmények, kompetenciamérés eredményei, a tanulmányi és sportversenyek eredményei is bizonyítják, hogy az oktatás jó úton halad, színvonalas. Az itt tanító pedagógusok nagy figyelmet fordítanak a tananyag elsajátítása mellett a nevelésre is, a tanulók egymással, a társadalom más tagjaival szembeni emberi, kulturált viselkedésére. Olyan közösségépítő munkát folytatnak a nevelőtestület tagjai, hogy Érd Megyei Jogú Város első diák polgármesterének is Gárdonyis középiskolás tanulót választottak a város középiskolásai 2015-ben.
Nagy hangsúlyt fektetünk a diákok lokálpatriótává nevelésére is, igen színvonalas műsorokkal járulnak hozzá diákjaink a városi rendezvényekhez, mely a tantestület felkészítő munkájának eredménye is.
Iskolánk törekszik arra, hogy minél szorosabb kapcsolatot ápoljon tanulóink szüleivel, ezt több kezdeményezés is alátámasztja, melyben nagy segítségünkre van a szülői szervezet. Pl. a karácsonyi vásár, a szülők- nevelők bálja, a farsangi bál, művészeti gála, ballagások, ezek már hagyománynak számítanak nálunk.
Nagyon magas a kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók száma minden évben. Ez is, és a sok versenyen elért győzelem is mutatja, hogy szeretnek tanulni az iskolánkba járó diákok. Ugyancsak elismerést jelez a jelentkező gyerekek száma. Az általános iskola 1. osztályába nagyon sok körzeten kívüli gyermeket szeretnének beirtani szülei hozzánk - többségét sajnos helyhiány miatt el kell utasítanunk. A gimnáziumi tagozatra már rendszeres a több mint ötszörös túljelentkezés. Alacsony a lemorzsolódási mutatónk is, köszönhetően az ide járó diákok személyiségének, valamint az itt tanító pedagógusok szakmai munkájának.
Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium az elmúlt években az egyik legnépszerűbb oktatási intézménnyé nőtte ki magát Érden. Mindezt annak köszönhetjük, hogy kiváló nevelő-oktató munka folyik az intézményben - az intézmény valamennyi dolgozója részéről-, s kiépítettünk egy bizalmat az iskolával kapcsolatban lévőkkel, tekintélyt szereztünk a Érd Megyei Jogú Városban és körzetében.
Mindezek elismeréseként tantestületünk Miniszteri elismerésben is részesült 2016. júniusában, pedagógusnap alkalmából.

Pintérné Bernyó Piroska
intézményvezető