Diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés

Diákigazolvány igényléssel és átvétellel kapcsolatos tudnivalók

A diákigazolvány igénylés rendje

2016. január 1-jétől ingyenesen igényelhető a diákigazolvány.

A diákigazolvány igénylés 2012. január 1-jétől teljes egészében elektronikus úton működik, melyet az oktatási igazolványokról szóló 362/2011 (XII.30.) kormányrendelet szabályoz. 

A diákigazolványokkal kapcsolatos arcképfelvételt, valamint az aláírásvételt az okmányirodák végzik.

Az eljáráshoz alábbi feltételek szükségesek:

OKMÁNYIRODÁBAN

  • A tanköteles korú személyes megjelenése az okmányirodában.
    14. életévet be nem töltött igénylő esetén egyik szülő jelenléte.
  • A gyermek anyakönyvi kivonata vagy személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája.
  • A megjelenő szülő személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája.

Az okmányirodában egy adatlap készül, melyen egy 16 karakterből álló NEK azonosító szerepel, ez alapján történik a diákigazolvány igénylése.

A fent felsoroltak alapfeltételei az eljárásnak, bármelyik feltétel hiánya kizárja az adatlap elkészítését.

ISKOLÁBAN

Elektronikus úton történik a diákigazolvány igénylése, az adatlap leadásával, lakcímkártya bemutatásával. Az Oktatási Hivatal az intézménybe postázza ki a legyártott igazolványokat, ahol a tanuló átveheti azt.

A diákigazolvány elkészültéig az iskola ügyintézője egy igazolást állít ki, kizárólag ezt az igazolást fogadja el a közlekedési szolgáltató az utazási kedvezmények igénybevételéhez.

Az elkészült diákigazolvány a kiállítás dátumától számítva 8 évig érvényes, valamint érvénytelenné válik, ha

  • a tanuló személyes illetve lakcím adataiban változás történik,
  • megrongálódás esetén,
  • a tanuló tanulói jogviszonya megszűnik (másik intézménybe iratkozás, általános iskolai tanulmányok befejezése).