Tanáraink

Thumbnail

Pintérné Bernyó Piroska

igazgató, pedagógia
Thumbnail

Balláné Nemoda Éva

igazgatóhelyettes - alsó tagozat, tanító
Thumbnail

Szakács Györgyi

igazgatóhelyettes - felső tagozat, irodalom, magyar nyelv
Thumbnail

Srágliné Molnár Beáta dr

igazgatóhelyettes - gimnázium, irodalom, magyar nyelv
Thumbnail

Adorján Noémi

kémia, biológia, of.10.a
Thumbnail

Bakos Marianna

Ének, tanulószoba
Thumbnail

Balláné Krupinszki Anikó

napközi
Thumbnail

Bányiczkyné Richter Orsolya

of. 12.b, tanító-napközi, biológia
Thumbnail

Barta Vilma

of. 3.b
Thumbnail

Bereczki Edit

tanító, etika, of. 1.a
Thumbnail

Cséke Nikoletta Zsuzsanna

Angol nyelv, of. 9.a
Thumbnail

Cserpák Judit

napközi, 4.a
Thumbnail

Dobosné Nagy Andrea

hon és népismeret, tanulószoba
Thumbnail

dr. Göncziné dr.Skaliczky Tímea

Biológia, of. 12.a
Thumbnail

dr. Tuba Márta

angol nyelv, irodalom, magyar nyelv
Thumbnail

Farkas Lászlóné

napközi, 2.b
Thumbnail

Farkasné Steigerwald Andrea

tanító, of. 2.a
Thumbnail

Furina Mario

olasz nyelv, tanulószoba
Thumbnail

Gál Helga

spanyol nyelv, angol nyelv
Thumbnail

Glázer Tamás

történelem, gyermekvédelem
Thumbnail

Göbölös Réka

sportelméleti tantárgyak, testnevelés
Thumbnail

Jakab László

biológia, technika, tanulószoba
Thumbnail

Jeneiné Sápi Cecília

fejlesztőpedagógus
Thumbnail

Kalteneckerné Sándor Éva

tanító, of.6.b, irodalom, magyar nyelv
Thumbnail

Kántás Veronika

gyógytestnevelő
Thumbnail

Kapuvári Emese

német nyelv, of. 11.b
Thumbnail

Kissné Utassy Andrea

matematika, digitális kultúra, of.10.b
Thumbnail

Köpf Károlyné

angol
Kőrösfalvi Attila

Kőrösfalvi Attila

testnevelés és sport, DSK, tanulószoba
Thumbnail

Kriczki Tamás

vizuális kultúra, tanulószoba
v

Kürti Viktor

testnevelés
Thumbnail

Lambert Ferenc

földrajz, történelem
Maár Zita

Maár Zita

Matematika, of. 7.b
Thumbnail

Marczinka Diána

tanító, of. 1.b
Metz Norbert

Metz Norbert

digitális kultúra, oktatástechnikus, of. 8.a
Thumbnail

Nagy Istvánné

tanító, of.3.c
Thumbnail

Örményiné Magyar Irén

Földrajz, testnevelés és sport, tanulószoba of. 8.b
Thumbnail

Paulik Jánosné

Tanító, of. 4.a
Thumbnail

Pernyés István

fizika
Thumbnail

Plagányiné Bakonyi Ágota

angol nyelv, of. 7.a, testnevelés és sport
Thumbnail

Polácska Andrea

of. 5.b, irodalom, magyar nyelv, történelem
Thumbnail

Pothanszky Lilla

gyógypedagógus
Thumbnail

Raksányi Zsuzsanna

tanító, napközi, etika
Thumbnail

Regőcziné Pallagi Katalin

angol nyelv, 6.a of.
Thumbnail

Rojkó Enikő

of. 11.a, magyar
Thumbnail

Sándor Imola

tanító, of. 2.b
Thumbnail

Serhók György

testnevelés, of. 5.a
Thumbnail

Stelczer Józsefné

napközi
Thumbnail

Szabó Mária

tanító, of. 4.c
Thumbnail

Szalainé Veres Edina

tanító, of. 4.b
Thumbnail

Szász Éva

matematika
Thumbnail

Szécsi Mátyásné

napközi
Thumbnail

Szűcs Hajnalka

logopédus, gyógypedagógus
Thumbnail

Takács László

testnevelés és sport, DSK
Thumbnail

Tamasovics Zsanett

matematika
Thumbnail

Törökné Oláh Anita

tanító, of. 3.a, fejlesztőpedagógus
Thumbnail

Treszka Judit

német nyelv
Zsinkó Hajnalka

Zsinkó Hajnalka

Történelem, digitális kultúra, of. 9.b