Tanáraink

Thumbnail

Pintérné Bernyó Piroska

intézményvezető, tanulásmódszertan, filozófia 12.b
Thumbnail

Balláné Nemoda Éva

intézményvezető-helyettes-alsó tagozat, tanító
Thumbnail

Szakács Györgyi

intézményvezető-helyettes-felső tagozat, irodalom, magyar nyelv
Thumbnail

Srágliné Molnár Beáta dr

intézményvezető-helyettes - gimnázium, of. 12.b, irodalom, magyar nyelv
Thumbnail

Adorján Noémi

kémia, biológia
Thumbnail

Bakos Marianna

Ének, tanulószoba
Thumbnail

Bányiczkyné Richter Orsolya

tanító napközi, biológia
Thumbnail

Barta Vilma

tanító, of. 3.b
Thumbnail

Borsos-Huber Szilvia

tanító, etika, of. 2.c
Thumbnail

Bosits Tímea

gyógytestnevelés
Thumbnail

Cséke Nikoletta Zsuzsanna

Angol nyelv, of. 7.b
Thumbnail

Dobosné Nagy Andrea

földrajz, történelem,hon és népismeret of. 6.b,
Thumbnail

dr. Göncziné dr.Skaliczky Tímea

Biológia, fizika, of. 10.a
Thumbnail

dr. Tuba Márta

angol nyelv, irodalom, magyar nyelv
Thumbnail

Erben Márta

gyógypedagógus
Thumbnail

Farkasné Steigerwald Andrea

tanító, vizuális kultúra of. 4.a
Thumbnail

Furina Mario

olasz nyelv
Thumbnail

Gál Helga

spanyol nyelv, angol nyelv
Thumbnail

Gergely Andrásné

könyvtáros, irodalom, magyar nyelv
Thumbnail

Glázer Tamás

történelem, gyermekvédelem, of. 11.a,
Thumbnail

Göbölös Réka

sportelméleti tantárgyak
Thumbnail

Harmatné Petrus Márta

tanító, napközi
Thumbnail

Hege Adrienn

napközi
Thumbnail

Horváth Evelin

Tanító, napközi
Thumbnail

Jakab László

biológia, technika, életvitel és gyakorlati ismeretek, vizuális kultúra
Thumbnail

Jeneiné Sápi Cecília

fejlesztőpedagógus
Junkuncz-Joó Orsolya

Junkuncz-Joó Orsolya

angol nyelv, történelem, DÖK segítő tanára
Thumbnail

Kalteneckerné Sándor Éva

tanító, of.8.b, irodalom, magyar nyelv vizuális kultúra
Thumbnail

Kapuvári Emese

német nyelv, vizuális kultúra of. 9.b
Thumbnail

Kissné Utassy Andrea

matematika, informatika, of.12.a
Thumbnail

Klambauerné Nagy Mónika

matematika, testnevelés
Kőrösfalvi Attila

Kőrösfalvi Attila

testnevelés és sport, DSK
Thumbnail

Maár Zita

Matematika, fizika, of. 5.b
Thumbnail

Makay Mátyás

angol nyelv, filozófia
Metz Norbert

Metz Norbert

informatika, oktatástechnikus
Thumbnail

Mihályi Zsuzsanna

matematika, of. 11.b
Thumbnail

Molnár Piroska Emese

tanító, napközi, fejlesztőpedagógus
Thumbnail

Nagy Istvánné

Tanító, napközi
Thumbnail

Örményiné Magyar Irén

Földrajz, testnevelés és sport, természettudomány
Thumbnail

Paulik Jánosné

Tanító, of.2.a
Thumbnail

Pergel Orsolya

tanító, napközi
Thumbnail

Petrik Tímea

of.10.b, irodalom, magyar nyelv, filozófia
Thumbnail

Plagányiné Bakonyi Ágota

angol nyelv, of. 5.a, testnevelés és sport
Thumbnail

Polácska Andrea

of. 7.a, irodalom, magyar nyelv, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Thumbnail

Pothanszky Lilla

gyógypedagógus, tanító
Thumbnail

Raksányi Zsuzsanna

tanító, napközi, etika
Thumbnail

Regőcziné Pallagi Katalin

angol nyelv, 8.a of.
Thumbnail

Sándor Imola

tanító, of. 4.b
Thumbnail

Stelczer Józsefné

tanító, 1.c of
Thumbnail

Szalainé Veres Edina

tanító, of. 2.b
Thumbnail

Szász Éva

matematika
Thumbnail

Szűcs Hajnalka

logopédus, gyógypedagógus
Thumbnail

Takács László

testnevelés és sport, DSK
Thumbnail

Tinkáné Mongyi Judit

tanító, of. 3.a
Thumbnail

Törökné Oláh Anita

tanító, of. 1.a
Thumbnail

Treszka Judit

német nyelv
Thumbnail

Vadász Gergely

angol nyelv, vizuális kultúra of. 9.a
Thumbnail

Vágó Tímea

német nyelv, tanító, of. 1b.
Thumbnail

Varga Emese

of. 6.a, testnevelés és sport, DSK
Thumbnail

Veszprémi Andrea

angol nyelv
Thumbnail

Vid Natasa

iskolapszichológus
Thumbnail

Zeltner Mátyás

fizika
Thumbnail

Zsinkó Hajnalka

Történelem