Skip to main content

Felvételi

Tájékoztatás a 2018/2019. tanévi gimnáziumi felvételről

Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/B

OM azonosító: 037320

Telephely kódja: 001

Tel.fax: 06-23-365-140

E-mail: gardonyi.erd@gmail.com

Honlap: gardonyi.erd.hu

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 29 tanteremmel és több csoportszobával, könyvtárral, tornateremmel rendelkező, 2009-ben átadott új épület. A gimnázium két 9. osztállyal, 90 tanulóval kezdi meg a tanulást 2018 szeptemberétől.

„A” osztály – általános tantervű, emelt óraszámban tanulhatnak a diákok angol vagy német nyelvet.
(kód: 0001) 1. id. nyelv emelt angol (heti 5 óra)
2. id. nyelv heti 3 óra (német vagy olasz, vagy spanyol)

– általános tantervű, emelt óraszámban tanulhatnak a diákok német nyelvet.
( kód: 0002): 1. id. nyelv emelt német (heti 5 óra)
2. id. nyelv heti 3 óra (angol vagy olasz, vagy spanyol)

„B” osztály - köznevelési típusú középfokú sportosztály
(kód: 0003)

„C” osztály – általános tantervű, emelt óraszámban tanulhatnak a diákok angol, német nyelvet.
(kód: 0004) 1. id. nyelv emelt angol (heti 5 óra)
2. id. nyelv német (heti 3 óra)
(kód: 0005) 1. id. nyelv emelt német (heti 5 óra)
2. id. nyelv angol (heti 3 óra)

Emelt idegen nyelv csak az általános iskolában már tanult nyelv lehet, kezdő csoportot nem indítunk! A „C” osztályba (0004 és 0005 kódszám) csak hit-és erkölcstan oktatásban részesült tanulók jelentkezhetnek.
Csoportbontásban oktatott tárgyaink: matematika, id. nyelv, informatika, tánc és dráma.


Felvételi eljárás rendje

Iskolánk a felvételi kérelmekről a 8. félévi tanulmányi, a központi írásbeli felvételi (magyar, matematika) , valamint a szóbeli felvételi eredmények, a sportosztályba a sporteredményekért szerezhető ( maximum 25 pont) rangsorolása alapján dönt. A sportosztályba történő felvételi laphoz szükséges a honlapon található sportlap csatolása.


A pontok számítása:
0001-0002-0004-0005. kódszámú osztályokba jelentkezők:

- 25 % (max. 50 pont) a 8. félévi jegyek átlaga (magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem, földrajz, fizika, kémia, biológia, informatika)
- 50 % (max. 100 pont) a központi írásbeli felvételi pontszám
- 25% (max. 50 pont) a szóbeli vizsga eredménye

Sportosztályba (0003 kódszám) jelentkezők:
- 25 % (max. 50 pont) a 8. félévi jegyek átlaga (magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem, földrajz, fizika, kémia, biológia, testnevelés;
- 50 % (max. 100 pont) a központi írásbeli felvételi pontszám;
- 25 % (max. 25 pont) a szóbeli vizsga eredménye és (max.25 pont) a sporteredmények, egyesületi igazolások alapján az alábbiak szerint:

Jogcíme, feltétele - Pontszám

Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai 25 pont
játékokon, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által
szervezett Sakkolimpián való részvétel
Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett
Ifjúsági Olimpiai Játékokon elért legalább 8. helyezés 20 pont
Felnőtt világ- és Európa-bajnokságon elért
legalább 6. helyezés 20 pont
Korosztályos világ- vagy Európa bajnokságon
elért legalább 6. helyezés 15 pont
Országos felnőtt, vagy felnőtt alatti utánpótlás
bajnokságon elért legalább 3. helyezés 10 pont
Diákolimpia országos döntőjében elért
legalább 3. helyezés 5 pont
Korosztályos válogatott tagság 5 pont
Sport iskolából érkezett 2 pont

Minden a felsorolt kategóriában elért eredmények közül egyet, a legjobbat vesszük figyelembe a pontok számításánál.

A szóbeli vizsga témakörei honlapunkon a Gimnázium link alatt megtalálhatók

A felvételi eljárás időpontjai:

Nyílt nap: 2017. november 14. (kedd) 10 óra.
Központi írásbeli felvételi ideje: 2018. január 20. 10 óra
Pótló központi írásbeli felvételi: 2018. január 25. 14 óra.
A kijavított írásbeli dolgozatok megtekintése: 2018. február 1. 8.00-16.00
A felvételi eredmények átvétele: 2018. február 6. 8.00-15.00
Jelentkezési lapok beküldési határideje: 2018. február 19.
Szóbeli felvételi vizsga: 2018. február 26-28.
Ideiglenes felvételi jegyzék kifüggesztése iskolánkban: 2018. március 14.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége: 2018. március 21-22.
A felvett illetve elutasított tanulók határozatainak átvétele: 2018. április 27.
Beiratkozás a középiskolába: 2018. június 21.

Gimnáziumunkba azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akiknek a tanulmányi átlaga magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem, földrajz, fizika, kémia, biológia, informatika tantárgyból (0001,0002,0004,0005) illetve testnevelésből (0003) legalább jó (4-es) a nyolcadik félévben.


Gimnáziumunk támogatja azoknak a diákoknak a tevékenységét, akik természettudományos kutatással kívánnak foglalkozni. Mindezeken túl lehetőség nyílik művészeti tevékenység folytatására is, valamint kiemelt figyelmet fordítunk az élsportoló tanulókra. Külföldi tanulmányutakkal lehetőség nyílik az adott évfolyamon elsajátított ismereteknek (történelmi, irodalmi, művészeti) az eredeti helyszíneken való elmélyítésére.

Az SNI tanulók speciális értékelési szabályai

Gimnáziumunk kéri az SNI tanulóktól is a központi írásbeli vizsga eredményét. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az írásbeli vizsgára jelentkezéskor, abba az intézménybe, ahol írni fog a tanuló, be kell benyújtani – a jelentkezési lappal együtt – a szülői kérelmet a speciális elbírálásra vonatkozóan, valamint a szakértői és rehabilitációs bizottság ez irányú javaslatát is. A kérelmet a központi vizsgát szervező intézmény vezetője bírálja el, az értékelőlap ennek alapján készül.A felvételi tájékoztató letöltése pdf formátumban.